slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW
Projekty

– Odbudowa wagonów 3Aw –

Projekt realizowany w latach 2010 – 2012. Obecnie w realizacji.

Od stycznia 2011 prowadzimy projekt odbudowy dwóch wagonów pasażerskich typu 3Aw z 1960 roku.

Pierwszy z wagonów – oznaczony jako Bxhpi 1908, jest remontowany ze środków UE w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości usług turystycznych poprzez przywrócenie do ruchu historycznego wagonu osobowego na Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała” realizowanego ze środków PROW Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Drugi z wagonów – oznaczony jako Bxhpi 1946, jest remontowany ze środków własnych Fundacji w tym z darowizn przekazanych w ramach 1% dla OPP

Wagony 3Aw przed parowozownią w Rogowie przed rozpoczęciem prac. Po lewej wagon Bxhpi 1908 (zielony), po prawej wagon Bxhpi 1946 (brązowy):

Po trwających rok pracach udało się całkowicie zdemontować i udokumentować wyposażenie obydwu wagonów, wyciąć skorodowane elementy szkieletu i poszycia, wstawić uzupełnienia, odtworzyć urządzenia zewnętrzne (m.in. stopnie wejściowe, mostki przejściowe na końcach itp.). Wykonano wstępne malowanie pudeł. Z końcem grudnia 2011 zakończono I etap projektu odbudowy.

Wnętrze wagonu Bxhpi 1908 po piaskowaniu:


Wagon Bxhpi 1946 po piaskowaniu. Na drugim planie wagon Bxhpi 1908 po malowaniu podkładem epoksydowym:


Nowe wstawki poszycia na czole wagonu Bxhpi 1908:


Nowe wstawki poszycia na ścianach bocznych wagonu Bxhpi 1908.


Skrzynki okienne po renowacji przeprowadzonej nieodpłatnie przez firmą Galchrom z Brzezin.


Nowe zawiasy mostka przejściowego.


Nowy zamek mostka przejściowego na ścianie czołowej.


Spawanie nowych słupków i rynienek podokiennych.


Nowe stopnie do wagonów 3Aw.
Projekty

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów