slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW
Projekty

– brama stacyjna –

Nazwa projektu: Porządkowanie przestrzeni publicznej w obrębie wjazdu na zabytkową stację Rogów Towarowy Wąsk. poprzez montaż bramy wjazdowej i wymianę ogrodzenia w obszarze wjazdu.
Wartość projektu: 10 391,31 zł
Okres realizacji: 2011
Status: projekt zrealizowany
Finansowanie: Gmina Rogów (4 933,08 zł), FPKW

Obszary przemysłowe takie jak towarowe stacje kolejowe często posiadały charakterystyczne bramy wjazdowe z napisami na stalowej siatce. Postanowiliśmy odtworzyć taki obiekt na głównej stacji Kolei Rogowskiej - Rogowie Towarowym Wąsk. W 2011 r. zrealizowaliśmy projekt pn. „Porządkowanie przestrzeni publicznej w obrębie wjazdu na zabytkową stację Rogów Towarowy Wąsk. poprzez montaż bramy wjazdowej i wymianę ogrodzenia w obszarze wjazdu”, które zostało wsparte jako zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Gminę Rogów.
Nowa brama powstała w warsztatach Kolei Rogowskiej i wraz z przylegającymi odcinkami nowego ogrodzenia została zmontowana oraz ustawiona dzięki społecznej pracy wolontariuszy naszej fundacji. Dzięki realizacji tego projektu udało się poprawić wygląd obszaru wjazdowego na stację Rogów Towarowy Wąsk.

Nowy wjazd na stację Rogów Towarowy Wąsk.

Brama z szyldem wraz z wymienionym ogrodzeniem i banerami.

Iluminacja napisu.

Wygląd terenu przed rozpoczęciem prac.

Litery szyldu w trakcie spawania do siatki.

Brama w trakcie montażu.

Brama po zakończonym montażu.

Detale słupa.

Projekty

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów