slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW
Projekty

– Zakup i uruchomienie lokomotywy 803D-16 –


Nazwa projektu: Zakup i uruchomienie lokomotywy 803D-16
Wartość projektu: 34 616,76 zł
Okres realizacji: 2020-2022
Status: projekt w toku
Finansowanie: FPKW zrzutka.pl (7 350,00 zł), FPKW 1% (24 919,00 zł), FPKW z biletów (2 347,76 zł)

Z końcem 2019 roku FPKW zakupiła w ramach postępowania przetargowego z likwidowanej kolei wąskotorowej KWK "Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu lokomotywę 803D-16. Jest to 3-osiowa lokomotywa spalinowa wyprodukowana w Zielonogórskim Zastalu w 1971 r.
W środę 8 stycznia 2020 r. przeprowadzono prace załadunkowe na terenie kopalni a rankiem następnego dnia lokomotywa dotarła do Rogowa, gdzie została rozładowana na tory stacyjne. "Ziuta", bo takie imię lokomotywa dostała w kopalni, w czasie transportu musiała skorzystać między innymi z pomocy dwóch ciężkich dźwigów oraz ciągnika z naczepą i pokonać ponad 220 km.

Opis pojazdu
Lokomotywy typu 803D nosiły na kolejach PKP oznaczenie serii Lyd1 podobnie, jak lokomotywy typu WLs150. Pojazdy te są bardzo podobne do siebie, jeśli chodzi o układ biegowy i przekładnię, tu w obu przypadkach zabudowano czterobiegową sterowaną hydraulicznie (przekładnia nawrotna sterowana mechanicznie) skrzynię 1P 154 oraz napęd wszystkich 3 osi poprzez wiązary. Bez zmian pozostaje również układ powietrzny, zasilany sprężarką S2P-75/100, aczkolwiek lokomotywa ta, tak jak wszystkie eksploatowane przez FPKW lokomotywy WLs150, posiada zabudowany system hamulca zespolonego. Największe zmiany dotyczą silnika spalinowego oraz układu elektrycznego. W przeciwieństwie do WLs150 gdzie zabudowano silnik typu DSR150, WLs180 napędza silnik Wola-Henschel 14H6, który oprócz większej mocy (180KM zamiast 150) cechuje się większą elastycznością i jest bardziej ekonomiczny. Układ elektryczny jest rozbudowany o niezależne sterowanie reflektorami, światła końca pociągu czy wentylator nagrzewnicy do ogrzewania kabiny i kilka innych udogodnień dla obsługi.

Prace remontowe
Lokomotywa przybyła do Rogowa w stanie niekompletnym. Z ważniejszych elementów brakowało chłodnicy silnika spalinowego, osprzętu silnika takiego jak pompa wstępnego smarowania i innych. Części takie jak chłodnica oraz pompa wraz z napędem znajdowały były już w posiadaniu naszej Fundacji, dlatego zostały zamontowane w lokomotywie w pierwszej kolejności celem próbnego uruchomienia silnika. Silnik napędzający pompę wymagał naprawy. Naprawa ta została ona wykonana we własnym zakresie.
Instalacja elektryczna lokomotywy była kompletnie zdewastowana, zdekompletowano obwody zasilania rozrusznika, łączniki akumulatorów, alternatora. Obwody sterowania były również zniszczone. Zdecydowano się wykonać instalację od podstaw stosując w miarę możliwości nowoczesne rozwiązania typu automatyczne wyłączniki nadprądowe (EATON typ CLS6) czy przewody w izolacji olejoodpornej. Obwody wykonano w oparciu o dokumentację bliźniaczej lokomotywy normalnotorowej 409Da z kilkoma usprawnieniami. Dodano między innymi automatyczny rozruch ze wstępnym smarowaniem nie pozwalający uruchomić silnika bez osiągnięcia wstępnego ciśnienia w układzie smarowania silnika spalinowego, elektryczne gaszenie silnika (dodatkowa opcja do mechanicznego cięgna) czy też możliwość zasilania oświetlenia składu z lokomotywy z gniazd na ścianach czołowych.
Nową instalację elektryczną poprowadzono w przedziałach maszynowych w rurkach metalowych a w pozostałych miejscach (mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych) w plastikowych peszlach. Wykonano także mechaniczne elementy załączenia sygnalizacji kierunku jazdy zgodnie z oryginałem oraz przywrócono funkcjonalność zamontowanych w czasie eksploatacji w kopalni elektrycznych wycieraczek i nagrzewnicy kabiny maszynisty. Pulpit otrzymał tymczasowe naklejki opisowe przyrządów kontrolnych, niemniej zostaną one wymienione na tabliczki aluminiowe zgodne z oryginałem montowanym w fabryce. Nastąpi to po zakończeniu prób elektrycznych i dopracowaniu niedokończonej jeszcze części instalacji.
Lokomotywa była wyposażona oryginalnie w sprzęgi przemysłowe stosowane w kopalni. W warsztatach Kolei Rogowskiej pojazd otrzymał standardowe sprzęgi orczykowe stosowane powszechnie na dawnych kolejach PKP.
W ramach prac remontowych dokonano również przeglądu instalacji pneumatycznej, wymieniono zawór rozrządczy oraz zawór bezpieczeństwa na nowe, poddano kalibracji regulator biegu luzem sprężarki. Wymieniono także paski napędowe sprężarki. Niezależnie od powyższego prace przeglądowe wykonano również na podwoziu pojazdu, które, w odróżnieniu od pozostałych obszarów okazało się kompletne i sprawne. W ramach działań warsztatowych dokonano regulacji przekładni hamulcowej.

Jazda próbna
W sobotę 2 kwietnia 2022 r. na trasie Rogów Towarowy Wąsk - Jeżów odbyła się jazda próbna lokomotywy z obciążeniem. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych (zaleganie grubej pokrywy śnieżnej), udało się przeprowadzić testy lokomotywy. Jazda zakończyła się ogólnym wynikiem pozytywnym niemniej wykazała kilka usterek koniecznych do usunięcia.

Dalsze prace
Prace remontowe prowadzone przy lokomotywie 803D-16 są już na ukończeniu. Na najbliższe tygodnie pozostały do usunięcia usterki stwierdzone podczas jazdy próbnej oraz zakończenie prac we wnętrzu kabiny i na pulpicie. Ściany i elementy wykończeniowe wnętrza kabiny takie jak listwy ścienne i drewniane ramki okienne zostały oczyszczone, naprawione i pomalowane. Nowe tabliczki opisowe także oczekują już na montaż.
Po uzyskaniu pełnej sprawności wszystkich zespołów, lokomotywa wróci do eksploatacji liniowej. W sezonie 2022 będzie jeździć w obecnych barwach KWK Kazimierz-Juliusz z 2006 r. Od sezonu 2023 lokomotywie zostaną przywrócone historyczne, fabryczne barwy w jakich opuściła bramy zielonogórskiego Zastal-u ponad 50 lat temu.

Podziękowania
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie!
• Serdecznie dziękujemy wszystkim podatnikom, którzy w 2019 roku przekazali 1% podatku za 2018 rok dla FPKW.
Dziękujemy wszystkim 58 darczyńcom którzy przekazali darowizny za pośrednictwem portalu zrzutka.pl/4bfces.
Dziękujemy wszystkim pasażerom Kolei Rogowskiej, którzy kupując bilety na podróż naszymi pociągami umożliwiają finansowanie realizacji takich przedsięwzięć.
• Dziękujemy wszystkim wolontariuszom naszej Fundacji, którzy prowadzili prace remontowe przy tej lokomotywie, nierzadko w trudnych i niewygodnych warunkach warsztatowych.
Projekty

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów